Táto stránka používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tejto stránky s tým súhlasíte.
TCA
TACTICAL COMBAT ACADEMY
×
 x 

0 Objednávok
Objednávky
0 Objednávok

Spoločnosť TCA – Tactical Combat Academy, s. r. o., so sídlom Podkerepušky 2688/58, 840 08 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, IČO: 53 633 318, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 151105/B (ďalej len "TCA"), týmto v súlade s čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) informuje dotknuté osoby o spracúvaní osobných údajov v nasledovnom rozsahu:

 • Prevádzkovateľom je spoločnosť TCA.
 • Dotknutými osobami sú fyzické osoby - objednávatelia služieb spoločnosti TCA.
 • Údaje Dotknutých osôb sú spracúvané na účely a v rozsahu, ktorý  je nevyhnutný na poskytnutie služieb spoločnosťou TCA objednávateľovi a plnenie uzavretej zmluvy, na účely ochrany majetku, života a zdravia Dotknutých osôb a iných osôb nachádzajúcich sa v priestoroch výcviku a na marketingové účely. Právnymi základmi spracúvania osobných údajov Dotknutých osôb spoločnosťou TCA je:
  • plnenie zmluvy medzi TCA a Dotknutou osobou,
  • oprávnené záujmy spoločnosti TCA, ktorými sú ochrana majetku, života a zdravia Dotknutých osôb a iných osôb nachádzajúcich sa v priestoroch výcviku, uplatňovanie nárokov v prípade spôsobenia škody na majetku, živote alebo zdraví a marketingové aktivity spoločnosti TCA (informovanie o novinkách, akciách, zľavách a pod.).
 • Dotknutá osoba má právo požadovať od spoločnosti TCA prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov,  právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov a právo na prenosnosť osobných údajov.
 • Spoločnosť TCA spracúva osobné údaje po dobu trvania zmluvného vzťahu s Dotknutou osobou a 5 rokov po jeho ukončení.
 • Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel. +421 /2/ 3231 3220, email Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
 • Osobné údaje sú sprístupnené poskytovateľovi webhostingu ako príjemcovi, ktorý osobné údaje ďalej nespracúva. Osobné údaje nie sú poskytované sprostredkovateľom. Osobné údaje Dotknutej osoby nepodliehajú automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu a nie je zamýšľaný ich prenos do tretej krajiny. 

 

O TCA

Taktický výcvik, semináre a školenia ako pre civilný sektor, tak aj pre sektor oficiálnych ozbrojených zložiek a kontraktorov. Kurzy streľby, sebeobrany, zvládanie krízových situácií, kurzy prežitia atď.

KONTAKTUJTE NÁS

+421 905 728 903

info@tca.sk

Námestie SNP 19
811 01 Bratislava, Slovensko

POVEDALI O NÁS

Gojo T. o nás povedal
Bol som na kurze pištol 1. Veľmi dobrý, profesionálny prístup. Odporúčam každému, kto sa chce naučiť narábať so zbraňou.

Balázs K. o nás povedal
Vďaka, vďaka a vďaka. Niet k tomu cčo dodať. Prefektný prístup každému osobitne aj počas výcviku!!! Ani sám neviem, co som čakal, ale určite oveľa viac som dostal!!! (Y).