Táto stránka používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tejto stránky s tým súhlasíte.
TCA
TACTICAL COMBAT ACADEMY
×
 x 

0 Objednávok
Objednávky
0 Objednávok

Každý z Vás, ktorý je legálnym držiteľom strelnej zbrane by si mal uvedomiť, že môže nastať situácia, kedy Vašu strelnú zbraň budete musieť použiť aj na inom mieste a za iných podmienok ako je tréning na strelnici a práve v týchto prípadoch je potrebné, aby ste čo najviac znížili riziko z Vašich možných trestnoprávnych následkov.

Cieľom tohto článku je, aby sme každému legálnemu držiteľovi strelnej zbrane ako aj osobám, ktoré zvažujú podať žiadosť na získanie zbrojného preukazu, poukázali na to, že okrem správneho praktického a taktického zvládnutia streľby je nesmierne dôležité poznať aj vybrané ustanovenia zákona č. 300/2005 Z. z. (ďalej len „Trestný zákon“), ktoré sú vo všeobecnej časti Trestného zákona označené konkrétne v štvrtom oddiely druhého dielu prvej hlavy prvej časti ako okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu. Čo tento pojem vlastne znamená a čo všetko musíte splniť, aby ste konali v súlade s týmito ustanoveniami Trestného zákona, si teraz vysvetlíme.

Okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu sú ustanovenia Trestného zákona od § 24 až po § 30, ktoré stanovujú, v ktorých prípadoch by ináč protiprávne (alebo trestné) konanie nebolo trestnoprávne postihnuteľné avšak len v prípade, že dodržíte všetky podmienky uvedené v jednotlivých ustanoveniach §§ 24 až 30 Trestného zákona. Inými slovami, kedy a za akých podmienok môžete spáchať trestný čin, ale zároveň za tento trestný čin nebudete môcť byť postihnuteľný, teda uznaný vinným z jeho spáchania s možným uložením trestu.

Ľudskou rečou napísaný predchádzajúci odsek v praxi znamená, že napríklad aj to, že by ste voči niekomu použili napr. Vami legálne držanú strelnú zbraň a spôsobili by ste inému napr. aj ujmu na zdraví (postrelili by ste ho), tak toto konanie by pre Vás nemuselo znamenať ľudovo povedané „opletačky s políciou a súdmi“ za podmienky, že by ste postupovali v súlade s §§ 24 až 30 Trestného zákona.

Častokrát sa stretneme s obavami našich klientov, ktorí už len pri pomyslení na nutnosť použitia zbrane vidia riziká vyplývajúce z priebehu Trestného konania ako môže byť obvinenie zo spáchania trestného činu, zaistenie zbrane, či dokonca až väzobné trestné stíhanie.

Prihlás sa na kurz: Príprava na zbrojný preukaz

Je nutné povedať, že orgány činné v trestnom konaní (policajt, prokurátor) majú v prípade, že dôjde k protiprávnemu konaniu, ktorého znaky sú uvedené v Trestnom zákone povinnosť začať trestné stíhanie, teda ľudsky povedané, v prípade, že sa stane nejaký trestný čin, orgány činné v trestnom konaní musia konať. Je preto logické a musíte očakávať, že Vaše protiprávne konanie (spáchanie trestného činu), ktorým by ste sa snažili brániť záujem chránený Trestným zákonom bude musieť byť preskúmané v rámci Trestného konania za využitia rôznych dôkazných prostriedkov (výsluchy svedkov, zaistenie veci, obhliadka miesta činu atď...), ktoré Vám možno môžu byť nepríjemné, ale Vašou snahou musí byť, aby ste konanie, ktoré by za iných okolností  mohlo byť považované za trestný čin, vedeli udržať v medziach okolností vylučujúcich protiprávnosť činu. Ak to dokážete, tak sa nemusíte obávať vyvodenia trestnoprávnej zodpovednosti voči Vám. Aj táto skutočnosť nás vedie k tomu, aby sme pre Vás napísali tieto články, lebo veríme a z vlastných skúseností môžeme potvrdiť, že určite platí porekadlo: „šťastie praje pripraveným“. Nespoliehajte sa preto na náhodu a pripravte sa s nami na všetky možné okolnosti, ktoré môžu nastať pri ochrane Vášho, prípadne niečieho iného života, zdravia, či majetku.

Trestný zákon a jednotlivé okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu rozvádza detailne v nasledovných ustanoveniach: 

  • § 24 Krajná núdza
  • § 25 Nutná obrana
  • § 26 Oprávnené použitie zbrane
  • § 27 Dovolené riziko
  • § 28 Výkon práva a povinnosti
  • § 29 Súhlas poškodeného
  • § 30 Plnenie úlohy agenta

Áno, správne – stále sme nepovedali, ako treba postupovať, aby ste znížili, resp. úplne eliminovali riziko Vašej trestnoprávnej zodpovednosti za spáchanie trestného činu v súlade s okolnosťami vylučujúcimi protiprávnosť činu, no jednotlivým ustanoveniam od krajnej núdze, cez nutnú obranu, oprávnené použitie zbrane a súhlas poškodeného, sa budeme venovať detailne v samostatných článkoch už čoskoro.

Pozorný čitateľ si isto všimol, že v ustanoveniach Trestného zákona, ktoré zahŕňajú okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu sme uviedli okrem krajnej núdze, nutnej obrany, oprávneného použitia zbrane a súhlasu poškodeného aj dovolené riziko, výkon práva a povinnosti a plnenie úlohy agenta, avšak v našich ďalších článkoch sa posledným 3 okolnostiam vylučujúcim protiprávnosť činu nebudeme zaoberať z toho dôvodu, že naša cieľová skupina sú v prvom rade civilní obyvatelia, pričom okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu uvedené v §§ 27, 28 a 30 Trestného zákona sa vzťahujú na skupinu ľudí tzv. špeciálnych subjektov, čiže osôb vykonávajúcich určite povolanie, poslanie, či činnosti.

Do pozornosti Vám zároveň dávame naše kurzy nutnej obrany a krajnej núdze v praxi, na ktorých sa okrem teórie máte možnosť v rámci diskusie dozvedieť aj riešenie konkrétnych modelových situácií.

V nasledujúcom článku rozoberieme detailne podmienky ustanovenia § 24 Trestného zákona, teda podmienky „Krajnej núdze“.

O TCA

Taktický výcvik, semináre a školenia ako pre civilný sektor, tak aj pre sektor oficiálnych ozbrojených zložiek a kontraktorov. Kurzy streľby, sebeobrany, zvládanie krízových situácií, kurzy prežitia atď.

KONTAKTUJTE NÁS

+421 905 728 903

info@tca.sk

Námestie SNP 19
811 01 Bratislava, Slovensko

POVEDALI O NÁS

Gojo T. o nás povedal
Bol som na kurze pištol 1. Veľmi dobrý, profesionálny prístup. Odporúčam každému, kto sa chce naučiť narábať so zbraňou.

Balázs K. o nás povedal
Vďaka, vďaka a vďaka. Niet k tomu cčo dodať. Prefektný prístup každému osobitne aj počas výcviku!!! Ani sám neviem, co som čakal, ale určite oveľa viac som dostal!!! (Y).