logo tca
Ponuka kurzov
KURZY PIŠTOĽ
SK
AT
DE
UK
OVERIŤ POUKAZ
giftcard icon
Košík je prázdny
next course
Basic

KURZ:
SMALL UNIT TACTICS LEVEL 2 - INFIL/EXFIL A POHYB V OPERAČNEJ OBLASTI

next course
Basic

Kurz:
Heli OPS - Fast Rope

KURZ: SMALL UNIT TACTICS LEVEL 3 - ČINNOSŤ V OPERAČNEJ OBLASTI PPP
Basic

KURZ:
SMALL UNIT TACTICS LEVEL 3 - ČINNOSŤ V OPERAČNEJ OBLASTI PPP

 • Úroveň kurzu: BASIC
 • Dĺžka trvania kurzu: 3 dni
 • Účasť na kurze je možná aj bez zbrojného preukazu
 • Kurzu sa nesmie zúčastniť osoba mladšia ako 15 rokov
Cena: 600
DAROVAŤ TENTO KURZ
giftcard icon

PREDSTAVENIE KURZU


Kurz SUT (Small Unit Tactics) je úvodom do činnosti a operačného pôsobenia malých jednotiek v zalesnenom priestore. Počas niekoľkých dní sa budeme snažiť vám odovzdať nevyhnutné základy na zorientovanie sa v problematike SUT. Kurz SUT nie je klasickým streleckým kurzom na strelnici ale je rozdelený na teoretickú časť, v ktorej participanti získavajú informácie, ktoré následne aplikujú v teréne pri operačnom cvičení v rozsiahlej zalesnenej lokalite na západnom úbočí Malých Karpát . Je rozdelený do troch úrovní, ktoré na seba vzájomne nadväzujú a celkový objem informácií sa neustále zväčšuje. Celý výcvik prebieha s airsoftovými zbraňami a výstroj potrebnú na účasť na kurze participanti nosia v batohoch rovnako ako pri reálnom nasadení. Ak máš rád celodenný pohyb v prírode, pri ktorom si zároveň precvičíš navigáciu, nepozorovaný pohyb v teréne, reakciu na kontakt pri strete s nepriateľom a iné druhy činnosti počas nasadenia, tento kurz je práve pre teba. Ďaľšie informácie ku kurzu nájdeš nižšie v časti info o kurze a obsah kurzu.

INFO O KURZE

 • Úroveň kurzu: BASIC
 • Dĺžka trvania kurzu: 3 dni (cca. 7:30-18:30 h.)
 • Účasť na kurze je možná aj bez zbrojného preukazu
 • Kurzu sa nesmie zúčastniť osoba mladšia ako 15 rokov
 • Zbrane : Airsoft požičiavame na vyžiadanie za 40€/deň - platba na mieste v deň konania kurzu v hotovosti
 • Miesto konania:

Obmedzenie: úspešné absolvovanie kurzu SMALL UNIT TACTICS LEVEL 2

OBSAH KURZU

 • Úvod rozdelenie a činnosť a zloženie hliadok (prieskumné hliadky, pozorovacie hliadky)
 • Operačné plánovanie, určenie zhromaždísk, spôsoby prieskumu, činnosť pri rôznych situáciách, predbežný výber miesta pre základňu, zloženie na základni, činnosť na základni a činnosť pri krízových situáciách)
 • Príprava prieskum oblasti (les, zastavaná oblasť)
 • Výber priestoru pre predsunutú základňu a miesta pre pozorovanie
 • Zaujatie a zaistenie pozície
 • Činnost na a pri opustení základne
 • Zaujatie pozície a budovanie pozorovacieho stanovišťa
 • Činnosť pri pozorovaní a krízových situáciách
 • Opustenie pozorovacieho stanoviska
 • Príprava na boj v noci
 • Pozorovanie a prieskum cieľového objektu
 • Prepad a prehľadávanie cieľového objektu
 • Stiahnutie a opustenie operačnej zóny
 • Záverečný scenár

AKO SA PRIPRAVIŤ NA KURZ TCAKurzu sa nesmie zúčastniť osoba, ktorá bola právoplatne odsúdená za násilný trestný čin alebo je členom extrémistickej organizácie príp. organizácie potláčajúcej základné ľudské práva.

VÁŠ INŠTRUKTOR NA KURZE
Gabriel TROJČÁK

Odslúžil 20 rokov v armáde SR, z toho 10 rokov na 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline. Svoju profesionálnu kariéru ukončil ako inštruktor streľby a taktiky.

Absolvoval inštruktážne semináre, tréningové programy s US Special Forces, s Britskými a Izraelskými špeciálnymi jednotkami.

V roku 2014 založil Tactical Combat Academy.

ODPORÚČANÉ KURZY

POZRITE SI ĎALŠIE KURZY TCA
Basic

TCA:
ULTIMATE WARRIOR

 • Úroveň kurzu: BASIC
 • Dĺžka trvania kurzu: 9 dní
 • Účasť na kurze je možná aj bez zbrojného preukazu
 • Kurzu sa nesmie zúčastniť osoba mladšia ako 18 rokov
Cena: 1200
Basic

PIŠTOĽ:
TAKTICKÝ VÍKEND

 • Úroveň kurzu: BASIC
 • Dĺžka trvania kurzu: 3 dni
 • Účasť na kurze je možná aj bez zbrojného preukazu
 • Kurzu sa nesmie zúčastniť osoba mladšia ako 18 rokov
Cena: 430
Basic

PUŠKA:
TAKTICKÝ VÍKEND

 • Úroveň kurzu: BASIC
 • Dĺžka trvania kurzu: 3 dni
 • Účasť na kurze je možná aj bez zbrojného preukazu
 • Kurzu sa nesmie zúčastniť osoba mladšia ako 18 rokov
Cena: 430
Basic

SNIPER:
TAKTICKÝ VÍKEND

 • Úroveň kurzu: BASIC
 • Dĺžka trvania kurzu: 3 dni
 • Kurzu sa nesmie zúčastniť osoba mladšia ako 18 rokov
 • Účasť na kurze je možná aj bez zbrojného preukazu
Cena: 640
Basic

PUŠKA:
TAKTICKÉ DNI

 • Úroveň kurzu: BASIC
 • Dĺžka trvania kurzu: 3 dni
 • Účasť na kurze je možná aj bez zbrojného preukazu
 • Kurzu sa nesmie zúčastniť osoba mladšia ako 18 rokov
Cena: 430
Basic

PIŠTOĽ:
TAKTICKÉ DNI

 • Úroveň kurzu: BASIC
 • Dĺžka trvania kurzu: 3 dni
 • Účasť na kurze je možná aj bez zbrojného preukazu
 • Kurzu sa nesmie zúčastniť osoba mladšia ako 18 rokov
Cena: 430
Basic

PIŠTOĽ:
TAKTICKÝ VÍKEND ŠPECIÁL JASNÁ

 • Úroveň kurzu: BASIC
 • Dĺžka trvania kurzu: 3 dni
 • Účasť na kurze je možná aj bez zbrojného preukazu
 • Kurzu sa nesmie zúčastniť osoba mladšia ako 18 rokov
Cena: 430
Basic

PUŠKA:
TAKTICKÝ VÍKEND špeciál Jasná

 • Úroveň kurzu: BASIC
 • Dĺžka trvania kurzu: 3 dni
 • Účasť na kurze je možná aj bez zbrojného preukazu
 • Kurzu sa nesmie zúčastniť osoba mladšia ako 18 rokov
Cena: 430