logo tca
Ponuka kurzov
KURZY PIŠTOĽ
SK
AT
DE
UK
OVERIŤ POUKAZ
giftcard icon
Košík je prázdny
Krajná núdza

Krajná núdza

Nie vždy, keď vás núdza pritlačí, musí to byť Krajná núdza. Ako to rozoznať?

Pre všetkých nás, ktorí na svojom páse občas alebo aj často nosíme zbraň, je veľmi dôležité vedieť, kedy ju môžeme použiť. Ak ste aj strávili na našich kurzoch niekoľko hodín, či dní a viete, čo máte robiť, tak sa pravdepodobne nechcete dostať do stavu krajnej núdze. Tento výraz ste už určite zachytili a možno aj viete čo znamená. Je to jeden z dvoch stavov, kedy môžete použiť zbraň. Ten druhý je Nutná obrana a dočítate sa o ňom viac tu.

Vráťme sa ale späť ku Krajnej núdzi. Zákonodarca v Trestnom zákone v § 24 uviedol aj definíciu: „Čin inak trestný, ktorým niekto odvracia nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chránenému týmto zákonom, nie je trestným činom“. Ale naozaj všetci rozumiete zákonodarcovi? Alebo ako by učiteľka na hodine literatúry povedala, „čo tým chcel básnik povedať?“.

Čo je Trestný čin?

Začnime tým, čo je trestný čin. To síce zhruba asi všetci vieme, ale aby neboli pochybnosti, zákonodarca v § 8 Trestného zákona opäť definoval: „Trestný čin je protiprávny čin ktorého znaky sú uvedené v tomto zákone, ak tento zákon neustanovuje inak.“. Inak povedané, ak spáchate niečo, čo v Trestnom zákone popisujú ako Trestný čin, máte jednoznačne problém. Napríklad krádež, nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami, ale aj rôzne nelegálne použitie zbrane.

Tak teda kedy môžem?

Neunáhlite sa, priatelia. Určite sa nechcete dostať do stavu Krajnej núdze. Ale aby ste vedeli, kedy v ňom budete, pokračujeme v definovaní. Časť definície hovorí, že musíte odvracať nebezpečnstvo priamo hroziace. Znamená to, že ak by ste nezasiahli, boli by ste iba krok od toho, aby sa stalo niečo, čo ohrozí záujmy chránené týmto zákonom. To sú život, zdravie, sloboda a ľudská dôstojnosť, majetok, práva a slobody, rodinu, mládež, hospodárske záujmy atď. Ale skutočne musíte byť len krok od toho. Nemôžete si povedať, že keď rozstrieľate pneumatiky všetkým autám na parkovisku, zabránite tak potenciálnemu zrazeniu dieťaťa na prechode. A presne preto zákonodarca zaviedol dve zásady:

1. Zásada subsidiarity

2. Zásada proporcionality

Zásadata subsidiarity v jednoduchosti hovorí, že konať v krajnej núdzi môžeme až potom, čo sme využili všetky možné dostupné prostriedky na odvrátenie hroziaceho nebezpečenstva. Napríklad privolanie pomoci, útek z miesta a pod.)

Zásada proporcionality zase myslí na to, že konanie v krajnej núdzi musí mať mieru. Nesmie následok spôsobený konaním v krajnej núdzi presiahnuť nebezpečenstvo, ktoré hrozilo.

Na záver jeden príklad. Ak na prechádzke zbadáte agresívneho psa o rozmere menšieho teľaťa, ktorý už-už ide napadnúť vás, alebo niekoho iného, pravdepodobne by prokurátor vaše obranné konanie hodnotil ako krajnú núdzu. Ak však na vás škaredo zašteká niektorý z kabelkových typov domácich miláčikov, použite svoje ruky radšej na hlasné tlesknutie, ktoré asi bude na zastrašenie malého obrancu úplne stačiť.

A ak v tejto téme chcete mať stopercentne jasno, príďte ku nám. Na kurze Príprava na zbrojný preukaz sa touto témou do podrobna zaoberáme. Tešíme sa na vás!

Basic

Kurz:
Príprava na zbrojný preukaz

  • Úroveň kurzu: BASIC
  • Dĺžka trvania kurzu: 3 hodiny
  • Kurzu sa nesmie zúčastniť osoba mladšia ako 18 rokov
Cena: 59
Basic

Kurz:
Nutná obrana v praxi

  • Úroveň kurzu: BASIC
  • Dĺžka trvania kurzu: 3 hodiny
  • Kurzu sa nesmie zúčastniť osoba mladšia ako 18 rokov
Cena: 49

Podobné články

OSTRÉ ČLÁNKY A ROZHOVORY ZO SVETA TCA
Ako získať zbrojný preukaz
Ako získať zbrojný preukaz
Zaujímavosti, 10.4. 2022

Nauč sa, čo potrebuješ na získanie zbrojneho preukazu pod dohľadom odborníka z TCA. Priprav sa na skúšku odbornej spôsobilosti na zbrojný preukaz s odborníkmi z TCA.

Krajná núdza
Krajná núdza
Zaujímavosti, 13.4. 2022

Priblížime vám pojem, ktorý je pre väčšinu z vás minimálne z počutia známy a to krajná núdza. Mnohí z Vás sa so samotným pojmom krajná núdza stretli už určite mnohokrát.

Zaistenie legálne držanej zbrane
Zaistenie legálne držanej zbrane
Zaujímavosti, 5.4. 2022

Kedy, za akých okolností, na akú dlhú dobu Vám môže policajt zaistiť Vami legálne držanú strelnú zbraň a na čo si dať pozor?

Použitie legálne držanej zbrane
Použitie legálne držanej zbrane
Zaujímavosti, 14.4. 2022

Viete ako sa máte zachovať v prípade použitia Vašej legálne držanej strelnej zbrane za účelom ochrany života, zdravia alebo majetku?

SOCIÁLNE SIETE NA KTORÝCH SME AKTÍVNI

ZARUČENE REÁLNY OBSAH PRIAMO Z KURZOV TCA