logo tca
Ponuka kurzov
KURZY PIŠTOĽ
SK
AT
DE
UK
OVERIŤ POUKAZ
giftcard icon
Košík je prázdny
Ako získať zbrojný preukaz

Ako získať zbrojný preukaz

Ako získať zbrojný preukaz?

Ak zvažujete, že si „spravíte“ zbrojný preukaz, určite je dobrým krokom si to vyskúšať aj bez neho u nás na kurze. V bezpečí a pod dohľadom sa naučíte základy a sami prídete na to, či je to pre vás to pravé. Ak áno, tak smelo do toho. Čo na to budete potrebovať?

Zákonodarca káže toto

Prvým krokom je, že musíte byť občan SR, alebo cudzinec, ktorý má však trvalý alebo prechodný pobyt na území SR. Ďalšou podmienkou je bezúhonnosť, teda to, že ste v minulosti neboli odsúdený za trestný čin, teda v stručnosti máte „čistý register trestov“. Ak sa tak nedajbože stalo, stále máte možnosť zahladenia, ale veríme, že to nie je váš prípad. Ďalšou podmienkou je vek minimálne 21 rokov. Mladí poľovníci majú túto hranicu na 18 rokoch a mladí športoví strelci už na 15 rokoch, samozrejme so súhlasom rodičov. Keď spĺňate tieto základné podmienky, môžete sa do toho pustiť. Pripravte si žiadosť, priložte k nej 2 fotografie svojej maličkosti o rozmere 3 x 3,5 cm, lekársky posudok od svojho praktického lekára a psychologický posudok. Z praktického hľadiska je lepšie začať u psychológa. Tieto potvrdenia nesmú byť staršie ako 3 mesiace. Vyplnenú žiadosť a všetky posudky podáte na príslušnom Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v mieste vášho trvalého alebo prechodného pobytu.

Dôvod je dôležitý

Súčasťou žiadosti, obzvlášť, keď žiadate o zbrojný preukaz skupina A, teda s právom nosiť zbraň, musí byť aj zdôvodnenie. V prípade, že ste podnikateľ alebo živnostník, je to jednoduchšie. K žiadosti doložte výpis z obchodného registra alebo živnostenský list. Ak ste sa v minulosti stali obeťou trestného činu, napríklad poškodenie majetku, krádež, či násilie, je dobré doložiť potvrdenie o podaní trestného oznámenia. Pracovníci OR PZ vám určite radi pomôžu pri vypĺňaní žiadosti. V prípade, že potrebujete zbrojný preukaz na výkon zamestnania, k žiadosti doložte potvrdenie od zamestnávateľa. To sa týka napríklad pracovníkov SBS, mestských a obecných policajtov, členov lesnej a poľovnej stráže a pod. Ďalším dôvodom pre vydanie zbrojného preukazu môžu byť poľovné účely. Tu sa logicky k žiadosti predkladá na nahliadnutie platný poľovný lístok a vysvedčenie o doplnkovej skúške z poľovníctva. Ak je dôvodom žiadosti športová streľba, prílohou bude potvrdenie o členstve v športovo-streleckej organizácii. Tu vám opäť vieme byť nápomocný našim športovo streleckým klubom TCA. Keď ste toto všetko zvládli, zostáva vám zaplatiť správny poplatok. Aktuálny cenník nájdete tu.

Žiadosť je podaná, poplatok zaplatený, čo ďalej?

Ak je už žiadosť na polícii a vy ste si ešte neprešli zákon č. 190/2003 Z.z. o zbraniach a strelive, tak by ste mali začať. Je to totiž základom toho, čo by ste mali z teoretického pohľadu vedieť. Určite neobíďte ani vybrané ustanovenia Trestného zákona č. 300/2005 Z.z., Trestný poriadok č. 301/2005 Z.z., zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a tiež zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. Áno, znie to náročne, ale aj tu máme dobrú radu. Príďte na kurz Príprava na zbrojný preukaz a všetko vám bude jasnejšie. Dobrým doplnkom je aj kurz Nutná obrana. Nezabudnite si zopakovať aj prvú pomoc pri strelných poraneniach. To sa vám môže zísť kedykoľvek, nie len na skúške. Kým sa vy usilovne pripravujete, na OR PZ už určite zbierajú žiadosti od viacerých záujemcov. Keď ich budú mať dostatok, budú vás o skúške odbornej spôsobilosti informovať, a to najneskôť 14 dní vopred .

Pripravený? Poďme na to.

V Deň D a Hodinu H, keď sa dostavíte na skúšku, budete si určite klásť otázku, ako to bude prebiehať. Aby ste boli kľudnejší, zhruba vám to popíšeme. Predstúpite pred skúšobnú komisiu na príslušnom oddelení OR PZ. Náhodným výberom si vyberiete otázky týkajúce sa teoretickej aj praktickej skúšky. Dostanete cca 20 minút na prípravu, pričom si môžete robiť poznámky. Nádych, výdych a poďme na to. Skúšobnej komisii prečítate znenie otázky a následne odpoviete. Zbytočne odpovede nerozvádzajte, hovorte stručne, jasne a hlavne správne. Okrem vyššie spomínaných legislatívnych noriem bude súčasťou skúšky aj konštrukcia zbraní a streliva, pomenovanie hlavných častí zbrane, ale aj praktická skúška z manipulácie so zbraňou. Dnes je každá zbraň iná, preto sa často stáva, že policajt pred skúškou zbraň rozoberie tak, aby to všetci skúšaní videli a mohli si to aj vyskúšať. Dôležitá je správna a hlavne bezpečná manipulácia so zbraňou. Keď všetko zvládnete, komisia vám oznámi výsledok skúšky. Ak ste to zvládli, čo je po absolvovaní našich kurzov vysoko pravdepodobné, bude vám oznámené, kedy si môžete prísť pre svoj novučičký zbrojný preukaz. Ak ste mali menej šťastia, bude vám oznámené, že môžete prísť na opravnú skúšku. O tú musíte požiadať písomne do 60 dní od nevydarenej skúšky. Inak bude konanie zastavené.

Veríme, že kurzy TCA vám poskytnú dostatočnú prípravu a zoznámenie sa s témou športovej streľby, aby ste sa vedeli rozhodnúť, či je tento šport pre vás. A aj keď už budete hrdým držiteľom zbrojného preukazu, nezabudnite na tréning. Lebo zbrojný preukaz je v prvom rade zodpovednosť. Držíme palce.

Basic

Kurz:
Príprava na zbrojný preukaz

  • Úroveň kurzu: BASIC
  • Dĺžka trvania kurzu: 3 hodiny
  • Kurzu sa nesmie zúčastniť osoba mladšia ako 18 rokov
Cena: 59

Podobné články

OSTRÉ ČLÁNKY A ROZHOVORY ZO SVETA TCA
 Najdôležitejšie zo schválenej novely č. 190/2003 o zbraniach a strelive
Najdôležitejšie zo schválenej novely č. 190/2003 o zbraniach a strelive
Zaujímavosti, 9.4. 2022

Nedávno schválená Novela zákona č. 190/2003 o strelných zbraniach a strelive nadobúda účinnosť od 1. februára 2022.

Krajná núdza
Krajná núdza
Zaujímavosti, 13.4. 2022

Priblížime vám pojem, ktorý je pre väčšinu z vás minimálne z počutia známy a to krajná núdza. Mnohí z Vás sa so samotným pojmom krajná núdza stretli už určite mnohokrát.

Zaistenie legálne držanej zbrane
Zaistenie legálne držanej zbrane
Zaujímavosti, 5.4. 2022

Kedy, za akých okolností, na akú dlhú dobu Vám môže policajt zaistiť Vami legálne držanú strelnú zbraň a na čo si dať pozor?

Použitie legálne držanej zbrane
Použitie legálne držanej zbrane
Zaujímavosti, 14.4. 2022

Viete ako sa máte zachovať v prípade použitia Vašej legálne držanej strelnej zbrane za účelom ochrany života, zdravia alebo majetku?

SOCIÁLNE SIETE NA KTORÝCH SME AKTÍVNI

ZARUČENE REÁLNY OBSAH PRIAMO Z KURZOV TCA